Nieuws

PRIJSAANPASSING 2023

Het zal niemand ontgaan zijn. Alles wordt duurder. Helaas geldt dat ook voor onze composters. Alleen de aangekondigde verhoging van de vrachtkosten zijn al 10,55%. Ook de productiekosten zijn gestegen. Wij moeten derhalve onze prijzen aanpassen. We hebben de verhoging tot een minimum willen beperken en zullen de prijzen derhalve

Lees verder »

CLUSIUS SCHAGEN START MET JK270 COMPOSTERS

Het Clusius College in Schagen heeft besloten het composteren van het geproduceerde organische afval, uit de eigen tuinen, op een hoger niveau te brengen. Werd dit afval eerst verwerkt op de eigen composthoop, dan wel afgevoerd via een afvalverwerker, thans wordt een aanvang gemaakt met de verwerking door de Jora

Lees verder »

JK270 VOOR GFT IN AMSTERDAM

Op dit moment loopt er een groenproject van de Stichting Onschatbare Waarde in Amsterdam. De doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze het bronscheiden en verwerken van GFT van de bewoners kan worden bevorderd middels groenprojecten, zoals buurtmoestuinen, volkstuinen e.d. Ons is gevraagd in hoeverre composteren daarbij een oplossing

Lees verder »

Demo locatie Jora in Voedselbos Schoorl

Bewonersproject met een verfrissende kijk op voedsel en GFT. In Voedselbos Schoorl is veel aandacht voor bodemleven, bijen en inheemse planten. Het eetbaar groen wordt gevoed door van GFT verschillende soorten compost te maken. U krijgt hier informatie over de Jora composter en kunt deze composter zelf uitproberen. Zin om

Lees verder »

BEDROCAN COMPOSTEERT MET JORA COMPOSTER

Bedrocan Nederland  is het enige bedrijf in ons land dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van medicinale cannabis. Na een uitvoerige proefperiode met een JK125 composter heeft de Universiteit van Leiden chemische analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben aangetoond dat de

Lees verder »

HENGELO COMPOST PROJECT

Circulair economisch denken is de filosofie die ten grondslag ligt aan het streven van de gemeente Hengelo om te bereiken dat over vijf jaar geen groene afval containers meer worden gebruikt, er geen groen meer wordt afgevoerd en dat iedereen in de stad weet hoe je met groen afval moet

Lees verder »

JORA COMPOSTER voor GROENE MIENT, DEN HAAG

De composter is de stille kracht bij het bereiken van een beter leefmilieu. Met name het composteren op locatie biedt hierbij een belangrijke bijdrage. Sociaal economisch woonproject Groene Mient in Den Haag is van start gegaan. Het bestaat uit 33 duurzame woningen. De woningen omringen een gezamenlijke ecologische tuin, waarin

Lees verder »

Trommelcomposter voor STOER in Alkmaar!

Het recent geopende restaurant STOER in Alkmaar is een leerwerk restaurant dat, behalve haar gasten een heerlijke biologische maaltijd voorzetten,  wil bijdragen aan een mooiere wereld. Ze willen de eco-vriendelijke opzet benadrukken door het keukenafval op locatie te verwerken tot kwalitatief hoogwaardige compost. Zij hebben daarom de Jora JK270 trommelcomposter

Lees verder »