JK270 VOOR GFT IN AMSTERDAM

JORA JK270H

Op dit moment loopt er een groenproject van de Stichting Onschatbare Waarde in Amsterdam. De doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze het bronscheiden en verwerken van GFT van de bewoners kan worden bevorderd middels groenprojecten, zoals buurtmoestuinen, volkstuinen e.d.

Ons is gevraagd in hoeverre composteren daarbij een oplossing zou kunnen zijn. Naar onze overtuiging is composteren op locatie DE oplossing. Dit maakt het voor alle bewoners mogelijk deel te nemen aan laagdrempelige projecten. Ze kunnen op die manier bijdragen aan de realisatie van een betere leefomgeving in de eigen buurt. Dat geeft persoonlijk een beter gevoel en verhoogt de saamhorigheid in de wijk.

Wij waren graag bereid voor een proefopstelling onze JK270 composter ter beschikking gesteld. Deze composter heeft een aantal duidelijke voordelen ten op zichte van de ook populaire wormenhotels, waarbij met name het feit, dat keukenafval niet extra gescheiden hoeft te worden, terwijl de verwerkingstijd aanzienlijk sneller is, dit systeem veel aantrekkelijker maakt.

Het project is nu enkele maanden onderweg en wij verwachten, dat de resultaten binnenkort bekend zullen zijn, zodat het mogelijk zal zijn deze vorm van afvalverwerking op meerdere plaatsen in te voeren.