CLUSIUS SCHAGEN START MET JK270 COMPOSTERS

Het Clusius College in Schagen heeft besloten het composteren van het geproduceerde organische afval, uit de eigen tuinen, op een hoger niveau te brengen. Werd dit afval eerst verwerkt op de eigen composthoop, dan wel afgevoerd via een afvalverwerker, thans wordt een aanvang gemaakt met de verwerking door de Jora JK270 composters. Door het vewerken van het afval op locatie wordt in korte tijd uitstekende compost geproduceerd, terwijl afvaltransporten achterwege kunnen blijven. Resultaat kringlooptuinieren in de eigen tuinen en een prima stuk praktijkervaring voor de studenten.

Als de uitkomsten van dit project daar aanleiding toe geven zullen mogelijk meerdere, eventeel andere, composteersystemen worden toegevoegd.