CLUSIUS SCHAGEN START MET JK270 COMPOSTERS

Het Clusius College in Schagen heeft besloten het composteren van het geproduceerde organische afval, uit de eigen tuinen, op een hoger niveau te brengen. Werd dit afval eerst verwerkt op de eigen composthoop, dan wel afgevoerd via een afvalverwerker, thans wordt een aanvang gemaakt met de verwerking door de Jora JK270 composters. Door het vewerken van het afval op locatie wordt in korte tijd uitstekende compost geproduceerd, terwijl afvaltransporten achterwege kunnen blijven. Resultaat kringlooptuinieren in de eigen tuinen en een prima stuk praktijkervaring voor de studenten.

Als de uitkomsten van dit project daar aanleiding toe geven zullen mogelijk meerdere, eventeel andere, composteersystemen worden toegevoegd.

JK270 VOOR GFT IN AMSTERDAM

JORA JK270H

Op dit moment loopt er een groenproject van de Stichting Onschatbare Waarde in Amsterdam. De doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze het bronscheiden en verwerken van GFT van de bewoners kan worden bevorderd middels groenprojecten, zoals buurtmoestuinen, volkstuinen e.d.

Ons is gevraagd in hoeverre composteren daarbij een oplossing zou kunnen zijn. Naar onze overtuiging is composteren op locatie DE oplossing. Dit maakt het voor alle bewoners mogelijk deel te nemen aan laagdrempelige projecten. Ze kunnen op die manier bijdragen aan de realisatie van een betere leefomgeving in de eigen buurt. Dat geeft persoonlijk een beter gevoel en verhoogt de saamhorigheid in de wijk.

Wij waren graag bereid voor een proefopstelling onze JK270 composter ter beschikking gesteld. Deze composter heeft een aantal duidelijke voordelen ten op zichte van de ook populaire wormenhotels, waarbij met name het feit, dat keukenafval niet extra gescheiden hoeft te worden, terwijl de verwerkingstijd aanzienlijk sneller is, dit systeem veel aantrekkelijker maakt.

Het project is nu enkele maanden onderweg en wij verwachten, dat de resultaten binnenkort bekend zullen zijn, zodat het mogelijk zal zijn deze vorm van afvalverwerking op meerdere plaatsen in te voeren.

Trommelcomposter voor STOER in Alkmaar!

Het recent geopende restaurant STOER in Alkmaar is een leerwerk restaurant dat, behalve haar gasten een heerlijke biologische maaltijd voorzetten,  wil bijdragen aan een mooiere wereld. Ze willen de eco-vriendelijke opzet benadrukken door het keukenafval op locatie te verwerken tot kwalitatief hoogwaardige compost. Zij hebben daarom de Jora JK270 trommelcomposter in gebruik genomen. Hierdoor hoeft geen keukenafval meer afgevoerd te worden ter vernietiging/verwerking.

De compost, zo’n 15-20 % van het totale afval, wordt o.a. gebruikt in de eigen moes- en kruidentuin. Met dit initiatief is STOER het eerste restaurant in Alkmaar dat werkelijk groen denkt EN groen doet.

Goed voorbeeld doet goed volgen?!

www.restaurantstoer.nl

JORA JK270H