JORA

Joraform is sinds 1990 actief in de ontwikkeling en marketing van composteermachines voor het composteren op locatie van huishoudelijk afval. Op dit moment heeft Joraform al meer dan 1000 automatische composters afgeleverd.

In Zweden is met name de JK5100 composter de nieuwe standaard geworden voor toepassing in appartementsgebouwen. Waar de Zweedse overheid het gebruik van deze machines aanmoedigt is dit in Nederland (nog) niet het geval

Voor uitgebreide informatie www.joraform.com