Verzendkosten België worden aangepast

Wij ontvingen een mededeling van onze expediteur, dat de verzendkosten naar leveringsadressen in België en Nederland per 1 juni 2024 zullen worden aangepast. In België zijn met name de jaarlijks stijgende kilometerheffing en de tol-kosten  een belangrijke factor.  Tot op heden hebben wij hiervoor € 47,50 (excl. BTW) doorberekend. Dit was al niet kostendekkend, maar wij proberen de verkoopprijzen zo scherp mogelijk te houden. Ons streven is om verzendkosten in principe netto-netto door te berekenen en wij maken daar dus geen winst op. In veel gevallen komen we er zelfs aan tekort. We willen echter niet steeds aanvullende facturen versturen voor extra vrachtkosten. Met de thans aangekondigde verhogingen zijn we helaas genoodzaakt de verzendkosten in België per 1 juni 2024 te verhogen naar € 57,50. Helaas is deze verhoging onontkoombaar en zolang de dieselprijzen op het huidige peil blijven zal een aanpassing naar beneden wel een illusie blijven.

Vertrouwende op uw begrip.