Inkomende kosten zeevracht

De kosten van zeevracht voor inkomende zendingen met composters zijn dit jaar met zo’n 400% gestegen. De fabrikant heeft zich hierdoor genoodzaakt gezien de prijs van de JK125, JK270 en JK400 per 1 augustus te verhogen ter compensatie van deze kosten.

Vrachtkosten zijn voor ons geen winstobject. Wij hebben derhalve besloten de netto kosten per 1 augustus 2021 voorlopig als een toeslag door te berekenen. Zodra mogelijk zullen wij deze toeslag aanpassen en hopelijk weer kunnen laten vervallen.

De toeslag bedraagt per 1 augustus 2021 voor de JK125 € 20,00, voor de JK270 € 30,00.

BELANGRIJK: Zolang wij nog JK125 en JK270 composters kunnen uitleveren uit onze huidige voorraad zullen wij deze toeslag NIET in rekening brengen!

Prijsverhoging Tiger Wormery

Wij ontvingen bericht van de fabrikant in Engeland, dat de prijs van de Tiger wormenbakken per 19 juni 2020 wordt herzien, lees verhoogd. Wij zijn derhalve genoodzaakt ook onze prijs aan te passen. Met ingang van 19 juni wordt one prijs voor deze wormenbak, inclusief wormen, startpakket en aflevering € 176,00.

Bestellingen voor deze datum geplaatst worden natuurlijk nog tegen de huidige prijs van €  168,00 uitgeleverd.

JK270 VOOR GFT IN AMSTERDAM

JORA JK270H

Op dit moment loopt er een groenproject van de Stichting Onschatbare Waarde in Amsterdam. De doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze het bronscheiden en verwerken van GFT van de bewoners kan worden bevorderd middels groenprojecten, zoals buurtmoestuinen, volkstuinen e.d.

Ons is gevraagd in hoeverre composteren daarbij een oplossing zou kunnen zijn. Naar onze overtuiging is composteren op locatie DE oplossing. Dit maakt het voor alle bewoners mogelijk deel te nemen aan laagdrempelige projecten. Ze kunnen op die manier bijdragen aan de realisatie van een betere leefomgeving in de eigen buurt. Dat geeft persoonlijk een beter gevoel en verhoogt de saamhorigheid in de wijk.

Wij waren graag bereid voor een proefopstelling onze JK270 composter ter beschikking gesteld. Deze composter heeft een aantal duidelijke voordelen ten op zichte van de ook populaire wormenhotels, waarbij met name het feit, dat keukenafval niet extra gescheiden hoeft te worden, terwijl de verwerkingstijd aanzienlijk sneller is, dit systeem veel aantrekkelijker maakt.

Het project is nu enkele maanden onderweg en wij verwachten, dat de resultaten binnenkort bekend zullen zijn, zodat het mogelijk zal zijn deze vorm van afvalverwerking op meerdere plaatsen in te voeren.

Demo locatie Jora in Voedselbos Schoorl

Bewonersproject met een verfrissende kijk op voedsel en GFT. In Voedselbos Schoorl is veel aandacht voor bodemleven, bijen en inheemse planten. Het eetbaar groen wordt gevoed door van GFT verschillende soorten compost te maken. U krijgt hier informatie over de Jora composter en kunt deze composter zelf uitproberen. Zin om te gaan kijken? Neem contact op met Myriam Prent, 072-7370172 Bezoekers die overtuigd zijn van de voordelen van composteren met de Jora trommelcomposter kunnen direct profiteren van de speciale Jora Voedselbos aanbieding!

BEDROCAN COMPOSTEERT MET JORA COMPOSTER

Bedrocan Nederland  is het enige bedrijf in ons land dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van medicinale cannabis. Na een uitvoerige proefperiode met een JK125 composter heeft de Universiteit van Leiden chemische analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben aangetoond dat de cannabisplant dermate goed wordt gecomposteerd dat de in het plantafval aanwezige cannabinoiden tot acceptabele, niet langer bruikbare, percentages worden afgebroken. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat Bedrocan goedkeuring heeft gekregen van de de Inspectie voor de Gezondheidszoeg om deze methode  te gebruiken voor het op ecologisch verantwoorde manier verwerken van hun plant- en ander organisch afval. De compost kan worden hergebruikt omdat Bedrocan tijdens de productie geen pesticiden gebruikt, uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen inzet en het afval vrij is van zware metalen.. In de afgelopen jaren zijn daarom al een aantal JK400 composters in gebruik genomen. Los van de besparing op afvalkosten kan Bedrocan hierdoor een eigen ecologische kringloop realiseren. Met de  ingebruikneming van de nieuwe vestiging is ten gevolge van de grotere productie gekozen voor de volautomatische Jora composters. Een eerste JK5100PD volautomatische composter is inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Bedrocan kiest voor composteren binnen het eigen bedrijf zodat kwaliteit en veiligheid gegarandeerd zijn. Afhankelijk van de uitbreiding van de productie zullen gelijksoortige composters volgen.

Wij zijn trots een bijdrage aan de expansie van Bedrocan te mogen leveren.

JORA COMPOSTER voor GROENE MIENT, DEN HAAG

De composter is de stille kracht bij het bereiken van een beter leefmilieu. Met name het composteren op locatie biedt hierbij een belangrijke bijdrage.

Sociaal economisch woonproject Groene Mient in Den Haag is van start gegaan. Het bestaat uit 33 duurzame woningen. De woningen omringen een gezamenlijke ecologische tuin, waarin de bewoners samenwerken om deze tot een waar paradijsje om te toveren.

Hierbij staat de natuurlijke kringloop voorop.

Wij zijn daarom buitengewoon trots dat onze JORA JK270H composters zijn geselecteerd om bij te dragen aan de realisatie van deze echte kringlooptuin.

 

Trommelcomposter voor STOER in Alkmaar!

Het recent geopende restaurant STOER in Alkmaar is een leerwerk restaurant dat, behalve haar gasten een heerlijke biologische maaltijd voorzetten,  wil bijdragen aan een mooiere wereld. Ze willen de eco-vriendelijke opzet benadrukken door het keukenafval op locatie te verwerken tot kwalitatief hoogwaardige compost. Zij hebben daarom de Jora JK270 trommelcomposter in gebruik genomen. Hierdoor hoeft geen keukenafval meer afgevoerd te worden ter vernietiging/verwerking.

De compost, zo’n 15-20 % van het totale afval, wordt o.a. gebruikt in de eigen moes- en kruidentuin. Met dit initiatief is STOER het eerste restaurant in Alkmaar dat werkelijk groen denkt EN groen doet.

Goed voorbeeld doet goed volgen?!

www.restaurantstoer.nl

JORA JK270H