BEDROCAN COMPOSTEERT MET JORA COMPOSTER

Bedrocan Nederland  is het enige bedrijf in ons land dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van medicinale cannabis. Na een uitvoerige proefperiode met een JK125 composter heeft de Universiteit van Leiden chemische analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben aangetoond dat de cannabisplant dermate goed wordt gecomposteerd dat de in het plantafval aanwezige cannabinoiden tot acceptabele, niet langer bruikbare, percentages worden afgebroken. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat Bedrocan goedkeuring heeft gekregen van de de Inspectie voor de Gezondheidszoeg om deze methode  te gebruiken voor het op ecologisch verantwoorde manier verwerken van hun plant- en ander organisch afval. De compost kan worden hergebruikt omdat Bedrocan tijdens de productie geen pesticiden gebruikt, uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen inzet en het afval vrij is van zware metalen.. In de afgelopen jaren zijn daarom al een aantal JK400 composters in gebruik genomen. Los van de besparing op afvalkosten kan Bedrocan hierdoor een eigen ecologische kringloop realiseren. Met de  ingebruikneming van de nieuwe vestiging is ten gevolge van de grotere productie gekozen voor de volautomatische Jora composters. Een eerste JK5100PD volautomatische composter is inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Bedrocan kiest voor composteren binnen het eigen bedrijf zodat kwaliteit en veiligheid gegarandeerd zijn. Afhankelijk van de uitbreiding van de productie zullen gelijksoortige composters volgen.

Wij zijn trots een bijdrage aan de expansie van Bedrocan te mogen leveren.