HENGELO COMPOST PROJECT

Circulair economisch denken is de filosofie die ten grondslag ligt aan het streven van de gemeente Hengelo om te bereiken dat over vijf jaar geen groene afval containers meer worden gebruikt, er geen groen meer wordt afgevoerd en dat iedereen in de stad weet hoe je met groen afval moet omgaan. Keukenafval wordt weer grondstof.

In het voorjaar van 2016 is een proefproject gestart, waarbij het keukenafval van 250 huishoudens met behulp van bakfietsen wordt verzameld (een moderne versie van de vroegere schillenboer). Het hart van dit project wordt gevormd door een Rocket A700 composter die geplaatst is in de gemeentelijke Groentuin. Hier worden de keukenresten gecomposteerd tot bodemvoeding voor de stadstuin.

Het project is zo succesvol, dat inmiddels zo’n 500 huishoudens hebben aangegeven te willen participeren. De gemeente heeft derhalve besloten het project tussentijds uit te breiden en daartoe een tweede Rocket A700 composter aangeschaft.

Hiermee kan het extra aanbod van keukenafval verwerkt worden in plaats van het te vernietigen. Het enthousiasme van alle deelnemers aan het project geeft het volste vertrouwen dat in de toekomst deze vorm van afvalverwerking met een uitgekiende combinatie van composters over geheel Hengelo kan worden uitgerold.

Hengelo zal hierdoor een voorbeeld kunnen zijn voor heel veel steden in Nederland (en daarbuiten).