BEDROCAN COMPOSTEERT MET JORA COMPOSTER

Bedrocan Nederland  is het enige bedrijf in ons land dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van medicinale cannabis. Na een uitvoerige proefperiode met een JK125 composter heeft de Universiteit van Leiden chemische analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben aangetoond dat de cannabisplant dermate goed wordt gecomposteerd dat de in het plantafval aanwezige cannabinoiden tot acceptabele, niet langer bruikbare, percentages worden afgebroken. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat Bedrocan goedkeuring heeft gekregen van de de Inspectie voor de Gezondheidszoeg om deze methode  te gebruiken voor het op ecologisch verantwoorde manier verwerken van hun plant- en ander organisch afval. De compost kan worden hergebruikt omdat Bedrocan tijdens de productie geen pesticiden gebruikt, uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen inzet en het afval vrij is van zware metalen.. In de afgelopen jaren zijn daarom al een aantal JK400 composters in gebruik genomen. Los van de besparing op afvalkosten kan Bedrocan hierdoor een eigen ecologische kringloop realiseren. Met de  ingebruikneming van de nieuwe vestiging is ten gevolge van de grotere productie gekozen voor de volautomatische Jora composters. Een eerste JK5100PD volautomatische composter is inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Bedrocan kiest voor composteren binnen het eigen bedrijf zodat kwaliteit en veiligheid gegarandeerd zijn. Afhankelijk van de uitbreiding van de productie zullen gelijksoortige composters volgen.

Wij zijn trots een bijdrage aan de expansie van Bedrocan te mogen leveren.

HENGELO COMPOST PROJECT

Circulair economisch denken is de filosofie die ten grondslag ligt aan het streven van de gemeente Hengelo om te bereiken dat over vijf jaar geen groene afval containers meer worden gebruikt, er geen groen meer wordt afgevoerd en dat iedereen in de stad weet hoe je met groen afval moet omgaan. Keukenafval wordt weer grondstof.

In het voorjaar van 2016 is een proefproject gestart, waarbij het keukenafval van 250 huishoudens met behulp van bakfietsen wordt verzameld (een moderne versie van de vroegere schillenboer). Het hart van dit project wordt gevormd door een Rocket A700 composter die geplaatst is in de gemeentelijke Groentuin. Hier worden de keukenresten gecomposteerd tot bodemvoeding voor de stadstuin.

Het project is zo succesvol, dat inmiddels zo’n 500 huishoudens hebben aangegeven te willen participeren. De gemeente heeft derhalve besloten het project tussentijds uit te breiden en daartoe een tweede Rocket A700 composter aangeschaft.

Hiermee kan het extra aanbod van keukenafval verwerkt worden in plaats van het te vernietigen. Het enthousiasme van alle deelnemers aan het project geeft het volste vertrouwen dat in de toekomst deze vorm van afvalverwerking met een uitgekiende combinatie van composters over geheel Hengelo kan worden uitgerold.

Hengelo zal hierdoor een voorbeeld kunnen zijn voor heel veel steden in Nederland (en daarbuiten).

JORA COMPOSTER voor GROENE MIENT, DEN HAAG

De composter is de stille kracht bij het bereiken van een beter leefmilieu. Met name het composteren op locatie biedt hierbij een belangrijke bijdrage.

Sociaal economisch woonproject Groene Mient in Den Haag is van start gegaan. Het bestaat uit 33 duurzame woningen. De woningen omringen een gezamenlijke ecologische tuin, waarin de bewoners samenwerken om deze tot een waar paradijsje om te toveren.

Hierbij staat de natuurlijke kringloop voorop.

Wij zijn daarom buitengewoon trots dat onze JORA JK270H composters zijn geselecteerd om bij te dragen aan de realisatie van deze echte kringlooptuin.