oktober 2019

JK270 VOOR GFT IN AMSTERDAM

Op dit moment loopt er een groenproject van de Stichting Onschatbare Waarde in Amsterdam. De doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze het bronscheiden en verwerken van GFT van de bewoners kan worden bevorderd middels groenprojecten, zoals buurtmoestuinen, volkstuinen e.d. Ons is gevraagd in hoeverre composteren daarbij een oplossing

Lees verder »