COMPOSTEREN OP LOCATIE VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

In tegenstelling tot de particuliere markt is de verwerking van afval van bedrijven en instellingen niet een verplichting van de overheid. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor dit probleem. Over het algemeen worden contracten gesloten met afvalverwerkers, die het afval ophalen en transporteren naar een verwerkingscentrale. Wij zijn van mening, dat het verwerken van organisch afval op locatie de enig juiste oplossing is om het milieu niet onnodig te belasten, o.a door het vermijden van CO2 uitstoot ten gevolge van de overbodige transportbewegingen. Wij bieden een gevarieerd aanbod van composters en installaties voor toepassing bij alle soorten bedrijven en instellingen. We denken hierbij aan Hotels, Restaurants, Ziekenhuizen, Verzorgingshuizen, Bedrijfsrestaurants- en kantines, Snackbars, Volkstuinen, Boerderijen, Scholen, Universiteiten, Zorgboerderijen en Dierentuinen tot Gemeentewerven aan toe. Bepalend voor het vaststellen van de juiste installatie voor de oplossing van het bestaande afvalprobleem is de hoeveelheid geproduceerd organisch afval.

Wij verkopen derhalve geen apparatuur maar oplossingen. Het feit dat onze oplossingen meestal ook economisch aantrekkelijker zijn dan de tot nu toe gevolgde afvalverwerking procedure is voor velen een positieve verrassing. Wij kunnen op dit moment de volgende apparatuur aanbieden, waarbij een aanbod van afval van 400 tot 10000 liter per week verwerkt kan worden.